Wat doen wij

Wij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten, symposia, workshops en bij-/nascholingen voor leken en professionals. Het onderwerp hangt af van de doelgroep. Wij kunnen alle gynaecologische aandoeningen en klachten bespreken maar het is ook mogelijk om dieper in te gaan op een specifiek onderwerp zoals bijvoorbeeld de overgang, de menopauze en de postmenopauze.

In 2019 starten wij met interactieve voorlichtingsbijeenkomsten voor bedrijven/instellingen waar veel vrouwen werkzaam zijn in de leeftijd van 40 jaar en ouder. Dit in het kader van het feit dat in deze groep vrouwen het  ziekteverzuim vaak gerelateerd is aan de overgang. Dit was de reden om ook een specifieke nascholing op te zetten voor bedrijfsartsen.