Blog

Als je kijkt naar het ziekteverzuim van vrouwen die perimenopauzaal zijn, blijkt dat 35% van de klachten toe te schrijven is aan de overgang. Werk aan de winkel dus!

We hebben inmiddels een nascholing gemaakt voor bedrijfsartsen en gaan bedrijven benaderen waar veel vrouwelijke werknemers werkzaam zijn (thuiszorg, catering, etc.). We willen voorlichtingsbijeenkomsten gaan geven aan  vrouwen (en mannen), werkgevers en werknemers, om uitleg te geven hoe klachten kunnen ontstaan, wat je er zelf aan kunt doen en wanneer je hulp moet zoeken. We hebben gemerkt dat als je vrouwen uitlegt wat er allemaal in die overgangsjaren gebeurt, zij vaak niet alleen zichzelf erin herkennen, maar ook e.e.a.  beter kunnen hanteren. Ook werkgevers krijgen meer inzicht en kunnen op die manier beter met vrouwen in die leeftijdscategorie naar een oplossingen zoeken, om deze vrouwen gezond en gelukkig op de werkvloer te houden.

Er is een thuiszorg organisatie die hier al mee begonnen is en het ziekteverzuim is daar al spectaculair gedaald. We hopen dat er bedrijven zijn die dit hebben gelezen in de krant of gezien hebben op TV en zelf contact met ons opnemen.

Tot slot nu iets over onze boeken: in de winkel practisch niet meer te verkrijgen en bij Bol.com staat een heel raar hoog bedrag wat je ervoor zou  moeten betalen. Dat is natuurlijk onzin. Via het contactformulier op deze site zijn ze eenvoudigweg te bestellen. Als u een mail daarover stuurt wordt het verder geregeld en worden de boeken opgestuurd.