Blog

Als je kijkt naar het ziekteverzuim van vrouwen die perimenopauzaal zijn, blijkt dat 35% van de klachten toe te schrijven is aan de overgang. Werk aan de winkel dus!

We hebben inmiddels een nascholing gemaakt voor bedrijfsartsen en hebben contacat met instellingen waar veel vrouwelijke werknemers werkzaam zijn. We willen voorlichtingsbijeenkomsten gaan geven aan  vrouwen (en mannen), werkgevers en werknemers, om uitleg te geven hoe klachten kunnen ontstaan, wat je er zelf aan kunt doen en wanneer je hulp moet zoeken. We hebben gemerkt dat als je vrouwen uitlegt wat er allemaal in die overgangsjaren gebeurt, zij vaak niet alleen zichzelf erin herkennen, maar ook e.e.a.  beter kunnen hanteren. Ook werkgevers krijgen meer inzicht en kunnen op die manier beter met vrouwen in die leeftijdscategorie naar een oplossingen zoeken, om deze vrouwen gezond en gelukkig op de werkvloer te houden.

Tot slot nu iets over onze boeken: in de winkel practisch niet meer te verkrijgen en bij Bol.com staat een heel raar hoog bedrag wat je ervoor zou  moeten betalen. Dat is natuurlijk onzin. Via het contactformulier op deze site is Menoblues eenvoudig te bestellen. Graag bij uw bestelling uw naam en adres vermelden. Menoproof is niet meer te verkrijgen. Wat elke vrouw moet weten is via de boekhandel of via internet te verkrijgen,.